Block title
Block content

"Hürriyet ve meşrutiyet; askerimizin süngüsüyle, cemiyet-i milliyenin kalemiyle sahife-i vücuda geldi." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Rum ve Ermenilerin hürriyeti bizi teşviş ediyor. Bir kere tecavüze başlıyorlar; bir kere hürriyet ve meşrutiyet bizimdir, biz yaptık diyorlar, bizi meyûs ediyorlar."

"C - Zannediyorum, tecavüzleri, eskiden sizden tahayyül ettikleri tecavüze karşı bir teşeffî-i gayz ve bundan sonra sizden tevehhüm ettikleri tecavüze karşı bir nümayiş gibidir. Eğer tamamıyla iman etseler ki tecavüz sizden olmaz, adalete kanaat edeceklerdir. Şayet adalete kanaat etmezlerse, hak, hakkın kuvvetiyle burunlarını kırıp iknâ ettirecektir. Hem de "Meşrutiyeti biz istihsal ettik." olan sözleri yalandır. Hürriyet ve meşrutiyet; askerlerimizin süngüsüyle, cemiyet-i milliyenin kalemiyle sahife-i vücuda geldi. Öyle herzegûların arzuları, beylik ve muhtariyetin ammizâdesi olan adem-i merkeziyet-i siyasiye idi. Sonra da yüzde doksan bize ittibâ ettiler. Beşi geveze, birkaç tanesi de zevzeklik edip eski hülyalarından vazgeçmek istemiyorlar."(1)

Rum ve Ermenilerin, meşrutiyetin kazanımını ve gelişimini koca imparatorluğun müktesebatını hiçe sayarak sadece kendi üzerlerine almaları ve asıl unsurları hiçe saymaları koca bir yalandır.

Hürriyet ve meşrutiyet; askerlerimizin süngüsüyle, cemiyet-i milliyenin kalemiyle sahife-i vücuda geldi. Yani hürriyet ve meşrutiyetin kazanım sürecinde Osmanlı evlatlarını askerlik ile cephelerde tüketti. Milletin aydın ve düşünürleri de kalemi ile bu konu da kafa yordu. Koca bir milletin kazanımında her kesimin bir payı ve hissesi vardır. Hiçbir kesim kalkıp da milletin kazanımını tek başına üzerine alamaz, denilmek isteniyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...