HÜSN-Ü MÜCERRED

“Müşahhas olmayan, gözle görülmeyen manevi güzellik.”

İman bir hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir.” Mesnevi-i Nuriye

İnsanın simasının güzelliği, müşahhas bir güzelliktir ve bu güzellik genellikle, “cemal” kelimesiyle ifade edilir. Onun, meselâ, ahlâkî güzelliği ise mücerred bir güzelliktir ve çoğu zaman “hüsün” kelimesinde ifadesini bulur.

Mücerred güzellik gözle görülemez, ancak bir ayinede kendini hissettirir. Meselâ, merhametin güzelliği, fakire verilen sadakada müşahhaslaşır ve seyredilir.

İlim de mücerred bir güzellik. Onun tezahürü de bir hitabede, yahut makalede görülür.

Misâller çoğaltılabilir.

Ve mücerred güzelliklerin en mükemmeli: İman.

Allah Resulünden (asm.) bir hakikat dersi: “Sohbette insibağ (boyanma) vardır.”

İman eden bir kalp, Allah’a teveccüh etmiştir, O’nun kitaplarına, peygamberlerine (as.) ve imanın diğer rükünlerine yönelmiştir. Güneşle sohbet eden bir ayna parlaklaşır, güzelleşir. Velînin huzurundan feyiz, âlimin sohbetinden ilim alınır.

İman da kalbi yüceltir, ziyalandırır, terakki ettirir, feyizlendirir, nurlandırır.

İmanın güzelliği, iman hakikatlarının mücerred hüsnünden geliyor.

Cennetin tarife sığmaz o muhteşem güzelliği, imandaki güzelliğin bir tezahürüdür.

Kürsüdeki ihtişam ilmin haşmetindendir.

Ve sofralar misafirin ev sahibi yanındaki hatırı ölçüsünde mükemmelleşir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...