"...hüsn-ü sanat içinde gıda-yı ervah ve kut-u kulub elbette melaike ve ruhanilere bakar..." "Kut, kulub, gıdayı ervah" ifadesi melaikeler için mi? Yani hüsnü sanat, melaike ve ruhanilerin kalb ve ruhuna gıda ve kuvvet mi oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, şu kâinatın keyfiyâtı, onların vücutlarını gösteriyor. Çünkü, kâinatı had ve hesaba gelmeyen dakik san'atlı tezyinat ve o mânidar mehâsinle ve hikmettar nukuşla süslendirip tezyin etmesi, bilbedâhe, ona göre mütefekkir istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzârını ister, vücutlarını talep eder. Evet, nasıl ki hüsün elbette bir âşık ister. Taam ise aç olana verilir. Öyleyse, şu nihayetsiz hüsn-ü san'at içinde gıda-yı ervah ve kut-u kulûb, elbette melâike ve ruhanîlere bakar, gösterir."(1)

Üstad Hazretlerinin bu ibarelerinden kainattaki sınırsız güzel sanatların içinde, meleklerin ve ruhların istifade ettiği manevi bir lezzetin ve gıdanın olduğunu anlıyoruz.

İnsanın maddi cesedinin medarları, yani ona hayat veren kaynakları da cesedi gibi maddidir. Mesela midenin medarı, yani yaşam kaynağı rızıktır. Gözün medarı görüntü alemidir. Kulağınki sesler alemidir. Dilin medarı ve kaynağı yiyecek ve içeceklerdir...

Aynı ceset gibi, insanın manevi bir vücudu ve cesedi vardır ki, bunların medarları, yani gıda ve yaşam kaynakları da bunlara münasip olarak manevi şeylerdir. Mesela kalbin medarı ve gıdası İlahi aşk ve muhabbettir. Ruhun medarı ve yaşam kaynağı İlahi marifet ve imandır.

İnsanın sahip olmuş olduğu diğer manevi latife ve duyguların yaşam kaynağı ve medarı da ibadet ve Rızay-ı İlahiyi kazanmaya çalışmaktır.

Ruh ve kalp tıpkı mide gibi acıkır, hatta ölebilir. Nasıl cesedimize hitap eden midemizi yiyecek ve içecekler ile besleyip hayatlandırıyor isek, aynı şekilde kalp ve ruh midelerimizi de marifet, muhabbet ve ibadet gıdaları ile besleyip hayatlandırmalıyız. Günlük ibadetler ve takva ile zinde ve canlı tutmalıyız. Demek manevi duygu ve cihazlarımızın doyurulması bu gibi ibadet ve zikirlerdir. Yoksa, dünyanın adi ve malayani şeyleri bu manevi duygu ve cihazları doyurmaz, tam aksine ölümünü hızlandırır.

İşte gerek ruh olsun, gerek melekler olsun, onların manevi gıdaları kainattaki güzel sanatlar ve bu sanatlardan ortaya çıkan marifet ve zikirlerdir.

Ruhun ve kalbin gıdası marifetullah ve muhabbetullahtır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...