“Hüsrev, münasip görmediği kısmı tâdil, tebdil, ıslah edebilir.” cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muazzez Üstadımız Risalelerin telifi zamanında çok ağır, müşkil ve zor şartlarda hizmet ifa ettiğinden; Hüsrev Ağabey gibi muhterem talebelerine Külliyat'ta teferruata taalluk eden bazı yerlerin tevilinde, tasvibinde, tebdilinde ve ıslahında selahiyet vermiştir.

Sualde geçen Hüsrev Ağabey ile alakalı muşahede kayıtlıdır. Orada tesmim (zehirlenme) hastalık ve buna mümasil telifata zarar verecek bazı hadisata maruz kalan Üstadımız; telifatta kusur meydana gelmesin diye bu meselede ehil olan Hüsrev Ağabeye o şartlar sebebiyle müsade etmiştir. Ancak bu müsade ve selahiyet muazzez Üstadımız'ın telifat zamanı ve o ağır şartlara mahsustur.

Muazzez Üstadımız ahir ömründe Külliyat'ın tamamını bizzat kendileri gözden geçirerek tashih etmişler ve son şekli ile de bastırmışlardır. Bundan sonra tashih, tadil, tebdil ve ıslah vazifesi bitmiştir.

Ancak basımdan sonra izah, haşiye, tefsir cihetinde faaliyet ve çalışmalar serbesttir. Külliyat'ın ruhunu incitmeyecek, vuzuhuna kuvvet verecek şerh ve izahlar kıyamete kadar devam edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...