Block title
Block content

"Biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hâkim hiss-i dinîdir. Kader-i ezelî ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki, yalnız hiss-i dinî şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı Saadet ve Tâbiîn bunun bir bürhan..." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz Müslümanlar, indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehiddir. İtibarî, zahirî, ârızî bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman, hamiyet-i diniye avam ve havassa şâmil oluyor. Hamiyet-i milliye, yüzden birisine (yani, menâfi-i şahsiyesini millete feda edene) has kalır. Öyleyse, hukuk-u umumiye içinde hamiyet-i diniye esas olmalı. Hamiyet-i milliye, ona hâdim ve kuvvet ve kal’ası olmalı. Hususan, biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde kalblere hâkim hiss-i dinîdir. Kader-i ezelî ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki, yalnız hiss-i dinî şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı Saadet ve Tâbiîn bunun bir burhan-ı kat'îsidir."(1)

Yani peygamberlerin çoğunluğunun Doğuda (Asya Kıtası), filozofların ekseriyetinin Batıda (Avrupa) gelmesi, bu önermeyi teyit ve tekit ediyor. Doğuda esas olan kalp ve din iken, Batıda esas olan akıl ve felsefedir.

Doğu toplumlarını ayağa kaldırıp ihya edecek formül, din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber okutulduğu bir eğitim sitemidir ki, Üstad Hazretleri bu formülü Medresetü'z-Zehra projesi olarak takdim ediyor. Ve bu projenin tatbiki için hem Osmanlı hem de yeni rejim döneminde girişimlerde bulunuyor. Ama maalesef  şartların ve zihniyetin müsaadesizliği yüzünden bu girişimler sonuçsuz kalıyor. Belki ta o zamanlarda bu proje hayata geçirilmiş olsa idi, şimdi bu coğrafyanın Batı karşısındaki durumu çok farklı olabilirdi.

Asr-ı saadet ve Tabiin dönemleri bu formül ve projenin tezahür ettiği en parlak dönemlerdir. Evet Asr-ı saadet ve Tabiin dönemi hem dinin hem de dünyanın en mükemmel göründüğü ve yaşandığı bir dönemdir. Hazreti Ömer (ra) zamanın süper güçleri olan Pers ve Bizans imparatorluklarını dize getirip, onları dağıtması bunun en somut timsalidir.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye, (Teşhisü'l-İllet)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...