"Hususan mâsum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir." ifadesini nasıl anlamalıyız; masum hayvanlardan kasıt nedir, daha mükemmel olan nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayvan gibi olamazsın. Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister; fakat, o his dahi gider, o elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i İlâhiye, gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan mâsum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir."

"Fakat, ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybîlikten çıkmasıyla, setr-i gaybdan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elîm firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler, senin cüz'î lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür."(1)

Hayvanlar, insanlar gibi akıl ve şuur sahibi olmadıkları için, geçmişin acıları geleceğin endişeleri onların hazır keyfini bozmaz. Şayet hayvanlar geçmiş ve gelecek hakkında tam bir bilinç ve şuura sahip olsalardı, hayat onlar için gayet acı ve ıstıraplı olurdu. Mesela, ahırdaki inek her an kesilme korkusunu hissetmiş olsa yani bu şuurda olmuş olsa idi, o zaman yemeden içmeden kesilir, hayatı tam bir ıstırap halini alırdı.

Allah hayvanların geçmiş ve geleceğini hissettirmiyor, onlar da bu durumdan tam istifade ediyor. Yoksa kurban bayramında gözü önünde arkadaşı kesilen bir inek, önüne konulan samanı yemez, suyunu içemezdi.

Masum hayvanlar hakkında mükemmel olan husus geçmiş ve geleceğin bilinmemesidir. İnsan bu konuda hayvanlar gibi değildir. İnsanın akıl ve şuuru geçmişi hatırlar, gelecek konusunda ciddi endişeler taşır ki, bu da insanın hazır keyfini bozmaya yeterli bir durumdur.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...