Block title
Block content

"Hususuyla bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar." Buradaki "parlak arkadaş" denilen yıldız hangisi olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, şu seyyareler, kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar, sabit yıldızlar dairesine girerek semâda yeni yeni nakışları ve san'atları gösteriyorlar. Bazan kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazan küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar. Hususuyla bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Sonra, vazife-i teftişiyelerini ve nakş-ı san'atta mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönüp, sultanları olan güneşin şâşaalı dairesine girip gizleniyorlar."

"Şimdi, şu hunnes, künnes tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kâinat fezasında birer gemi, birer tayyare suretinde kemâl-i intizamla döndüren ve seyr ü seyahat ettiren Zâtın haşmet-i rububiyetini ve şâşaa-i saltanat-ı ulûhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar."(1)

"Seyyare" burada gezegen anlamında kullanılıyor. Bazı gezegenlerin güneşin dairesinden çıkıp bazılarının girmesi ise gökyüzündeki Allah’ın tedbir ve tasarrufuna işaret eden bir ifadedir. Bugün fen ilimlerinin de beyanı ile gökyüzündeki bazı cisimler, belli bir yörünge ve dairede sürekli hareket halinde iken, bazıları da sabittirler.

Risale-i Nurların bu genel ifadelerini fennin beyanı ve izahına göre anlamak gerekir. Yoksa Risale-i Nurlar, bir kozmografya kitabı gibi gökyüzüne ait bu hareket ve sistemleri, en ince ayrıntısına kadar izah etmiyor.

"Venüs" güneş sisteminde, güneşe yakınık bakımından ikinci sıradaki gezegendir. Ayrıca Zühre, Roma Astrolojisinde "Lucifer" isimleriyle bilinir. Halk arasında "Çolpan" veya "Çoban Yıldızı" olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner.  Ve dünyadan en parlak bir şekilde görünen yıldızdır.  

(1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Mektup | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2056 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...