Block title
Block content

Hutbe-i Şamiye'de Üstad, neden birinci ve ikinci kelimeyi birbirinden ayırıyor; ikisi de aynı hastalığa cevap vermiyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ KELİME: "El-emel." Yani, rahmet-i İlâhiyeye kuvvetli ümit beslemek..."

 Bu bahiste ümitsizlik hastalığının siyasi ve içtimai tahlilleri ve ona uygun reçeteleri izah ediliyor. 

"İKİNCİ KELİME:  Ki, müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur:.."

Bu kelimede ise ümitsizlik hastalığını ateşleyen ve tetikleyen doğruluk ve güvenin toplumsal hayattan çıkması ve bunun bir daha kazanılmasının imkansız olduğu fikrinin ümitsiz bir şekilde yayılması ve hastalık haline gelmesi konu edinilmiştir. Bu emniyetsizlik ve güvensizlik hastalığının tedavisi ancak ayet ve hadislerin teşviki ile ahlakın yeniden tesis edilmesi ile mümkündür. Bu manaya işaret eden bir ayet ve bir darb-ı mesel misal olarak gösteriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...