Block title
Block content

"Hutbenin Arapça okunması lazım." diye Üstad'ımızın kesin açıklaması varken, bizim cumalarımız sahih oluyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hutbenin sahih olması için bazı şartlar gereklidir. Bu şartları aşağıda zikretmeye çalışacağız. Ama hutbenin de ideali vardır. Bu da Üztadımızın ifade ettiği şekildir. Ama farzları yerine getirmek hutbenin sahihliği için kafidir.

Bu nedenle söz konusu şartları yerine getirsek, hutbenin bozulmayacağı hükmü alimlerin ittifakıyla sabittir. Bundan dolayı, farzlarını ve diğer hükümlerini gözden geçirdiğimizde, şu anda yapılan hutbelerin sahih ve geçerli olduğunu görmekteyiz.

Cuma hutbesinin farzları ikidir:

1. Vaktin girmiş olması. Hutbe, öğle vakti girdikten sonra namazdan önce okunur. Vakitten önce veya namazdan sonra okunması caiz değildir.
2. Hutbede Allah Teâlâ'yı zikretmek, yahut ona hamdetmek, onu tesbih etmek... Bunlar hutbe kasdı ile yapılmalıdır. Hutbe ile namaz arası, başka bir şey ile kesilmemesi de şarttır.

Cuma hutbesinin sünnetleri şunlardır:

1. Hutbeyi ayakta okumak. Oturarak veya yaslanarak okumak caiz ise de, sünnete aykırıdır.
2. Hatibin, minbere çıktığında yüzü cemaata dönük olması.
3. Hatibin huzurunda ezan okunması.
4. Birinci hutbeye hamd ile başlamak.
5. Hutbeyi sesli okumak.
6. Şehadet getirmek ve Peygambere salâvatta bulunmak.
7. Müslümanlara dünya ve âhiretlerine faydalı nasihatta bulunmak.
8. Eûzü-besmele çekip bir âyet okumak. Okuyuş ya uzun bir âyet veya üç kısa âyet olmalıdır.
9. Hutbeyi ikiye ayırarak, iki hutbe arasında bir müddet oturmak. Üç âyet okuyacak kadar oturmalıdır.
10. İkinci hutbeye de birinci hutbe gibi hamd ve salâvatla başlamak.
11. İkinci hutbede mü'minlere dua etmek.
12. Her iki hutbeyi de uzatmayarak mümkün olduğu kadar kısa kesmek. Uzun okumak mekruhtur. Hadîs-i şerîf'te:

"... Namazı uzatıp hutbeyi kısa kesiniz. Şüphesiz ki bâzı sözler, sihir gibi kalbleri teshir eder."(1)

buyrularak hutbenin az, öz ve beliğ olması istenmiştir.

Zaten Hz. Peygamberin okuduğu hutbelere baktığımız zaman bu özellikleri rahatça görebiliriz. Hutbe okurken kimse ile konuşulmaz, hiç dünya kelâmı söylenmez, hattâ yakındaki birine "sus, konuşma" tarzında elle işarette bile bulunulmaz. Namazdaymış gibi susularak hatib efendi dinlenir.

Resûlüllah Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Hutbe okunurken birisi arkadaşına 'Sükût dur.' veya 'Sus!..' dese, lağvetmiş, yani kendisi sükût etmemiş olur. Hutbe okunurken lâğv edenin cumasının fazileti yoktur."(2) 

Dinlerken yüzü hatib efendiye çevirerek dinlemeli, başı sağa sola çevirip etrafına bakınıp durmamalıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Cuma 47, (869); Ebû Dâvud, Salât 231.

(2) bk. Buhârî, Cuma 36; Müslim, Cuma 11.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Mani | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 5314 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...