Block title
Block content

Hüve Nüktesi nerede, hangi tarihte ve ne amaçla telif edilmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hüve Nüktesi; 1946 yılında Emirdağ'ında hava ve nur unsurunun külli ve muazzam olan, marifet boyutu Üstad'ın alemine inkişaf ettiği zaman, bu hakikatlerinin idrakinin doruk noktası diyebileceğimiz Afyon Hapsi süresi de hesaba katılırsa, 1946 ve 1947 yılları içerisinde, Nur Aleminin Bir Anahtarı eserindeki hakikatlarla beraber, Hüve Nüktesi de telif edilmiştir.

Hüve Nüktesi'nin telif amacı ise; ehl-i zındıkanın istinatgahları olan, bütün fikir ve düşüncelerini temelden sarsan ve adeta iki kere iki dört eder derecesinde tevhidi isbat eden, ciddi ve harika bir eserdir.

Üstadımız bu eserin telif sebebini bir mektubunda şöyle açıklıyor:

"Ben zannederim ki; “Hüve Nüktesi” gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış. Onların istinatgahı olan tabiat tağutunu, kesif toprakta bir derece saklanabilirken, şeffaf havada, hüve nüktesinden sonra hiçbir cihetle o tağutu saklamak imkanı kalmamış ki; küfr-ü inadi ve temerrüd-i irtidad-i sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşallah nurlar adliyeleri lehine çevirip bu hücumunu dahi akim bırakacaktır."  (1)

Burada hedef şahıslar değil fikirler, ideolojiler ve düşüncelerdir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Muhtelif Mektuplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...