Block title
Block content

Hüve Nüktesi'ndeki; "lâfzında, havasında" kelimeleri ile "mânâsında, işaretinde" kelimeleri irtibatlı mı? "Mânâsında ve işaretinde" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve (هُو) 'Hû'nun lâfzında, havasında böyle parlak bir burhan ve bir lem’a-i Vâhidiyet bulunduğu gibi, mânâsında ve işaretinde gayet nuranî bir cilve-i Ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid ve ' (هُو) ‘Hû’ zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi Zâta bakıyor?' işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki, hem Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hem ehl-i zikir, makam-ı tevhidde bu kudsî kelimeyi çok tekrar ederler diye, ilmelyakîn ile bildim."(1)

Manası ve işareti; hava unsurunun oluşturduğu lafzın tevhide olan işaretidir. Mesela, ağızdan çıkan “Hu” lafzı, hava ile oluşan küçük bir lafızdır; bu lafzın mana ve işareti ise Allah’ın Zat-ı Akdes’idir. Çünkü “Hu” lafzı bir zamir olup mana ve işaret olarak Allah ismine delalet ediyor, Allah ismi de Zat-ı Akdes’e işaret ediyor. 

Kısaca kâinatta hava unsuru üzerinde oluşan her bir maddi lafız ya da icraat, mana ve işaret olarak Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden birer yön levhalarıdırlar.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...