HÜVİYET

Seyyid Şerif Cürcanî, Tarifat isimli eserinde şöyle der:


“O nedir? Sorusunun cevabı olan özellik, makûl olması bakımından “mahiyet”, hariçte sübutu bakımından “hakikat”, başkalarından farklılığı bakımından ise hüviyet diye adlandırılır.”

“İnsan nedir?” sorusuna “Hayvan-ı natıktır.” yani “İdrak sahibi bir canlıdır.” şeklinde cevap vermekle insanın mahiyetini anlatmış oluruz. Bildiğimiz, gördüğümüz insan ise bu mahiyetin hakikatidir. Bir insanı diğer insanlardan ayıran özellikler de onun hüviyetini teşkil eder.

Bak: Mahiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...