"Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi âlem-i misalde ve âlem-i misalin nümuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın nümuneleri olan kuvve-i hâfızalarda kalır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Misal alemi", maddi alemle ruhlar alemi arasında her iki alemden de özellikler alan bir ara alemdir. Bu alem aynı zamanda hüviyet ya da imajların saklandığı bir arşiv alemdir. İnsandaki hafıza bu aleme küçük bir örnektir.

"Hüviyet, suret, mahiyet", şekil, imaj, görüngü anlamlarına geliyor. Evet kâinatta zaman ve mekân şeridinde görünüp giden bütün eşyanın imajı ya da görüntüsü alem-i misal arşivinde, ahirette seyredilmek için depolanıyor.

Bu alemde maddi alemden bir fidan orada ormanlık gibi, bir taş dağ gibi tezahür edebilir. Hayal kuvvetimiz ise bu aleme açılan bir pencere gibidir.

İnsan mahiyetinde bulunan her bir cihaz ve duygu, bir aleme açılan pencere hükmündedir. Ya da her alemi temsil eden bir duygu, insanın mahiyetine kaderin eli ile takılmıştır. Bütün hayallerimiz ve gördüğümüz rüyalar misal alemi ile ilişkilidir, ondan bir iz taşır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...