Hz. Azrail ve Hz. Musa ile alâkalı hadîsinin izahında, üç meslekten bahsediliyor. Peki, kabz-ı ervahta bu mesleklerden hangisi gerçekleşiyor? Sadece biri mi, yoksa üçü de insanların mahiyet ve ruh ayinelerine göre ayrı ayrı mı oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhların kabzedilmesi hususunda farklı fikirler olduğu için, Üstâdımız da bu farklı fikirlerin ve mesleklerin herbirini ele alıp, Hz. Musa (a.s) hâdisesini anlatmıştır. Ruhların nasıl kabzedildiği hususunda tek bir meslek veya yol olsaydı, elbette ki, bu üç ayrı izâha gerek kalmazdı.

Ruhların alınması; her üç şekilde olabileceği gibi, yalnız, tek bir yol ile de olabilir. Bu konuda hiçbir şüphe kalmasın diye, Üstadımız, her üç ihtimali de nazara alarak cevap vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...