Block title
Block content

"Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahirzamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine on beş emare ile iltifat eder." On beş emare nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü emare: Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahirzamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine on beş emare ile iltifat eder."(1)

"Sekiz, dokuz, belki on beş kuvvetli delilden kat-ı nazar, ednâ bir işaret kelâmında bulunsa, bize baktığına delâlet eder; hafî bir işaret etse kâfidir. Çünkü, makam iktiza ediyor, mutabık-ı mukteza-yı haldir ve münasebet kavîdir."(2)

Bu kuvvetli on beş emare Hazreti Gavs'ın kerametini izah eden Sekizinci Lem'a'da olabilir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî'de geçen Hazreti Gavs'ın bütün işaretlerini içine alan geniş bir tabir de olabilir. Zira harici olarak on beş emarenin sayıldığı bir bölüm yok.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, On Sekizinci Lem'a.

(2) bk. a.g.e., Sekizinci Lem'a

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Onsekizinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4220 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...