Hz. İdris (as) terzilerin piridir. O'nun mu'cizatı da terzilik nevinden midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberler (aleyhimüsselam) insanlığın manevî rehberleri olduğu gibi, maddî terakkinin ilk misallerinin de pişdarlarıdırlar. Allah Teâlâ bazı medeniyet harikalarını onların eliyle insanlığa hediye etmiştir. Bundan dolayı demirciler Hz. Davud’u, gemiciler Hz. Nuh’u, terziler Hz. İdris’i ve saatçiler de Hz. Yusuf’u (aleyhimüsselam) ustabaşı kabul ederler.

Aynı iş, farklı iki zaman diliminde yapıldığında, birinde mu’cize veya keramet iken, diğer zaman diliminde alelâde bir iş olarak kabul edilebilir. Mesela, iki asır önce, bir insanın görüntüsü, yani temessülü, uzak bir diyarda başka insanlara görünmesi, büyük bir keramet iken, şimdilerde televizyon vasıtasıyla alelâde, sıradan bir iş olmuştur.

Aynen öyle de Hz. İdris’in (as) elbise dikmesi de zamanın şartlarıyla mukayese edildiğinde harika bir durumdur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...