Hz. İsa'ın hayatına baktığımız zaman, onda galiben tecelli eden ismin sanki Hayy veya Şafi ismi olması gerekir gibi geliyor. Ancak Risalelerde Hz. İsa için Kadir ismi ifade ediliyor. Acaba Hz. İsa'da Kadir ismi nasıl tecelli etmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle, Allah’ın Kadir ismine mazhar olmak, kudrete sahip olmak anlamında değildir. Her bir ismin galiben tecelli edip diğer isimlerin ona tabi olduğu bir alan, bir saha vardır. Buradaki mana; bir isim tecelli ederken, diğer isimler tecelli etmiyor, anlamında değildir. Bir isim orada hakim ve galip olarak tecelli eder, diğer isimler ise o ismin reisliğinde ve idaresinde tecelli eder demektir. Temsilde hata olmasın, bir orkestra şefinin bir çok enstrümanı çalan müzisyenleri tedbir ve idare etmesi gibidir.

Hazreti İsa (as)'da diğer isimler tecelli etmekle beraber, galip ve müdebbir isim Kadir ismidir. Kadir ismine ayna olmak üç çeşittir.

Birisi, insanın nihayetsiz acizliği ile nihayetsiz kudreti idrak etmesi ve onun varlığına şahitlik etmesi anlamındadır. Nasıl beyaz tebeşir, zıddı olan kara tahtada daha güzel ve parlak görünür ise, aynı şekilde insan mahiyet olarak nihayetsiz acizliği olan kara bir tahta gibidir. Allah’ın sonsuz kudreti ise beyaz bir tebeşir gibi insan mahiyetinde kendini gösteriyor.

İkincisi, insanın mahiyetine konulmuş olan cüzi kudret ile külli kudretin idrak edilmesidir. Yani Allah farazi ve vehmi bir şekilde insana kıyas yapabilmesi için cüzi bir kudretçik bahşetmiştir. Ta ki bu cüzi kudretçiği ile külli kudrete intikal edip kıyas edebilsin diye. İnsan der; "Ben cüzi kudretçiğim ile şu taşı kaldırıyorum, Allah ise sonsuz ve külli kudreti ile bütün galaksileri ve yıldızları kaldırıp tedbir ediyor. Ben vehmi kudretimle şu evi yaptım, Allah hakiki kudreti ile kainatı yapmış vs..."

Üçüncüsü ise, Kudret isminin bizzat insan mahiyetinde tecelli eden nakışları ve icraatlarıdır. İnsan mahiyet olarak küçük bir kainat olmasından dolayı; Allah’ın kudreti nasıl büyük kainatta galaksi ve yıldızları sapan taşı gibi çekip çeviriyor ise, küçük kainat olan insanın mahiyetinde de hücre ve azaları aynı şekilde çekip çeviriyor. Yani Kudret sıfatının her bir icraatı onun bir nakşı şeklinde tecellisidir.

İnsanın elindeki cüzi kudret mevhum ve farazi olduğu için Allah’ın kudreti ile bir çelişki teşkil etmez. İnsan her halükarda muzdar ve acizdir; sahiplik ise cüzi ve hayalidir.

Kadir, isimden ziyade bir sıfattır ve bütün fiili isimlerin menşe ve kaynağı hükmündedir. Hazreti İsa (as) döneminde sosyal ve siyasal şartlar hep aleyhinde olmasına karşın mücadelesini devam etmesi, Allah’ın kudret sıfatının nelere kadir olacağını göstermesi açısından çok manidar bir tablodur. Ortam ne kadar karanlık olursa ışık o kadar güzel parlar fehvasınca, Hazreti İsa (as)’n sosyal ve siyasal yönden zaafı arkasında kudret daha ziyade tezahür etmiştir denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

medsev
orkestra şefi örneği bana göre tam uymamış gibi ama anlamamışta olabilirim tabii..örnek olarak şefi değil de esere hakim enstrümanı vermek daha doğru değilmi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir isim galip olduğu zaman diğer isimler o ismin emrine girer demektir. Orkestra şefi bu manayı akla yaklaştırmak içindir. Orkestra şefi de bir enstrümandır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...