Hz. İsa'nın deccalı ve temsil ettiği inkar-ı uluhiyet fikrini öldüreceği ifade ediliyor. Risalelerin sair yerlerine bakıldığı zaman, deccalı komünizmin temsil ettiği ve Risalelerin inkar-i uluhiyet fikrini öldürdüğü yazılıdır. Hz. İsa'nın görevi?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Deccalin dinsizlik cereyanı, materyalist felsefeden beslenen komünist ve ateizm hareketidir. Bu dinsizlik hareketine karşı, yani komünizme karşı İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı blokun başını da Amerika çekiyordu.

Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

Hazreti İsa (as)’in herkesin gözü önünde gökten inip insanlığa göstere göstere İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve adetullah kanunlarına uygun değildir. Bu sebeple Hazreti İsa (as) perdeli olarak nüzul edecektir. Onu herkes Hz. İsa (as) olarak bilmeyecek. Üstad Hazretleri bu manayı şu ibareler ile ifade ediyor:

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(1)

Hazreti İsa (as) ile mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadisler vardır.

“ Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur."(2)

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(3)

Mehdi ile deccal aynı dönemde olacağına göre, demektir ki, Hazreti İsa (as) da mehdi ile aynı dönemde olacaklar. Dönemi sadece şahsı maddi olarak da düşünmemek gerektiği kanaatindeyiz. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde, rivayetlerde bir çelişki olmadığı görülecektir.

Kaynaklar:

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

(2) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.

(3) bk. Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...