Hz. İsa'nın, Mehdi'nin arkasında namaz kılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz İsa' (as)ın, Mehdi'nin arkasında namaz kılması, daha ziyade bir manayı sembolize etmektedir. Burada, Hz İsa (as)'ın, Hristiyanlıkla değil, Mehdi'nin temsil ettiği İslamiyet'le hareket edeceği ve İslam dinine girerek Deccalı öldüreceği mesajı hakimdir.

Böyle bir şeyin olup olmadığını ise bilmiyoruz. Zaten herkes de bilmeyecektir. Kaldı ki, Mehdi ve Hz İsa'nın kim olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Gelen rivayetlerin değerlendirmesine göre farklı kanaatler ortaya çıkmıştır, çıkmaktadır ve daha da çıkmaya devam edecektir. Kimine göre Mehdi ve Hz İsa gelmişken, kimine göre de gelmesi beklenmektedir. Bütün düşünceleri saygı ile karşılamak icab etmektedir. Israrcı olmak doğru değildir.

Hz. İsa'nın, (a.s.) Mehdi'nin arkasında namaz kılması olayı birer sembol olarak kabul eden Bediüzzaman, bu olayı, Hristiyanlığın İslama tabi olması şeklinde yorumlar. Şöyle ki:

"Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek(kaynaştırmak) o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(1)

(1) bk. Beşinci Şua İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bikrbikr
ALLAH RAZI OLSUN.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Huccetullah
o sembol degildir hz isa a.s mehdiye namazda iktida etmesi isa a.s'mın yeni bir şeriatla gelmedigine ve şeriatı muhammediye asm ye tabi oldugunu izah ve isbat eder.üstad bediüzaman bu hadise vuku bulmakla birlikte hurafattan tecerrüd etmiş hali hazırdaki hristyanlık isevilige inkılap eder ehli hak ile birleşir ve bu kuvvet üzerine semada bulunan ŞAHSI İSA a.s NUZUL EDER.....!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
Alıntı yaptığınız yerde Üstad 2 vechi olduğunu söylüyor aynen ekliyorum ki herkes kendi kametine göre istifade etsin:
Katî ve sahih rivayette var ki, "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür." Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:
Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mu'cizâtlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır. İkinci veçhi şudur ki:
Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur" diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
farukgül

ALLAH cümle ümmeti muhammedden razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...