Hz. Musa, Allah'ın zatını kendisine göstermesini istediğinde, Allah kendisine böyle bir tecelliye dayanmasının mümkün olmadığını belirterek dağa tecelli etmiş ve dağ yerle bir olmuştur. Allah her şeye kadirdir. Neden Hz. Musa'ya bu kabiliyeti vermemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye birkaç cihetten bakabiliriz. Birincisi, bir hadisede binlerce hikmet-i İlahi bulunabilir; biz bu hadiseyi ille de tek bir hikmet ve nedene inhisar ettiremeyiz. Yoksa her nedeni ve hikmeti çözmedikçe vesvese gitmez.

İkincisi, dünya gözü ile Allah’ı görmek bir imtiyaz bir makamdır ki, bu makam sadece Habibullah (asv)'a nasip edilmiştir. Halbuki Hz. Musa (as) Kelimullah makamındadır. Allah dağa tecelli etmekle, Hz. Musa (as)’a makamını hatırlatmış olabilir.

Üçüncüsü, vesvese çirkin ve batıl şeylerde olur; yoksa bir hadisedeki hikmet-i İlahiyi merak etmek vesvese kapsamına girmez. Yalnız her hikmeti insanın ihata etmesi mümkün olmayacağı için, ısrar etmek, belki üstünde şiddetle düşünmek, iman terbiyesi ile bağdaşmayabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa kayapalı
Pek çok İlahi hakikatler beşere Peygamberler vasıtasıyla talim edildiği gibi" Len terani" hakikatı da yani Allah'ı gözlerin idrak edemeyeceğini de Hz. Musa (as) vasıtasıyla bu şekilde talim edilmiş oldu. Çünkü Yahudiler "Biz Allah'ı açıkça görmeden iman etmeyiz." diyorlardı. Bugün de"Gözümle görmediğime inanmam" diyen bunların çağdaş versiyonlarını hepimiz biliyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...