İBADET

Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek, Allah’ın emirlerine boyun eğmek
Allah’a Kur’anın bildirdiği ve Allah Resulünün tarif ettiği gibi kulluk etmek.

“Kendi kusurunu, acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilâhiyyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmek.” (İşârât-ül İ’caz)

İbadet, insana aczini ve fakrını hatırlatan, kul olduğunu ve başıboş olmadığını ders veren ulvî bir vazifedir.

Günlük hayatında bütün işlerini kul olmanın şuuruyla hep helâl dairesinde geçiren bir mümin, belli vakitlerde Rabbinin huzurunda el bağlar. O’na yine O’nun emrettiği biçimde ibadetini takdim eder. Bu onun, Rabbine karşı bir kulluk vazifesidir, bir şükür borcudur.

Ve ibadet mümin için en önemi bir terakki vesilesidir:
“İnsanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi’ ve intizam altına alan ibadettir...” (İşârât-ül İ’caz)

Yükleniyor...