İbadetin hilkat-ı beşere terettübü iki şeyden ileri geliyor. Ya insanlar ilk yaratılışında ibadete istidatlı ve takvaya kabiliyetli olarak yaratılmışlardır... Veyahut insanların hilkatinden ve ..." İbadet ve takva münasebetini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İbadetin hilkat-ı beşere terettübü iki şeyden ileri geliyor: Ya insanlar ilk yaratılışında ibadete istidatlı ve takvaya kabiliyetli olarak yaratılmışlardır. Ve o istidadı ve o kabiliyeti onlarda gören, onların ibadet ve takvâ vazifelerini göreceklerini kaviyyen ümit eder. Veyahut, insanların hilkatinden ve memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri kemalden maksat, ibadetin kemâli olan takvâdır."(1)

Takva kavramının buradaki karşılığı, insanın bütün kabiliyet ve azaları ile Allah’a müteveccih olmasıdır. Mesela göz Allah’ın sanatlarını teftiş eden bir müfettiş, akıl Allah’ın sanatlarını okuyan bir mütefekkir, kalp Allah’ın muhabbeti ve marifeti ile coşan bir aşık, dil Allah’ın ikram ve ihsanlarını tartan bir tartı vs.

İşte insanın bütün bu kabiliyet ve vazifelerini içine alıp en kemal manada Allah’a tevcih etmesi, takva terimi ile ifade edilmiştir. İbadetler ise bu mana ve kemalin tahakkuk etmesinde bir vasıta ve vesiledir. Yani ibadetin ana misyonu, insanı müttaki bir kul yapmaktır.

İnsanın bu takvimde bir takva ve ibadete ulaşması, tahkiki iman dersleri ile mümkündür. Risale-i Nurlar bu tahkiki iman dersini kemali ile bu zamanda verebilen bir tefsirdir. Öyle ise en pratik bir şekilde takvayı elde etmenin yolu, Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olmaktır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 21 ve 22. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...