Block title
Block content

İbadetlerin faydalarını bilmek, nefsimiz tembellik yaptığında şevke getirmek için iyi olabilir mi, bu ihlası bozmaz mı? Bu konuya Risale-i Nur penceresinden nasıl bakabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dua ve virdler birer kulluk vazifesidir. İhtiyaç ve menfaatler ise, bu dua ve virdlerin vaktinin geldiğini gösteren alamet ve işaretlerdir. Yoksa bu ihtiyaç ve menfaatler hakiki anlamda dua ve virdlerin okunma gerekçesi ve sebepleri değildirler.

Şayet bir kişi sadece maddi ve manevi menfaat umarak bu duaları ve virdleri okursa, bu Allah katında makbul olmaz. Ve o dua ve virdlerin çok özelliklerini ve tesirlerini de göremezler ve görmeye de hakları yoktur.

Dua ve ibadetlerin maddi ve manevi menfaatlerinin olması haktır ve zayıfları teşvik ve tervic etmek içindir. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı, Allah bu gibi dua ve ibadetlere bir teşvik ve bir tervic vermek için bazı maddi ve manevi hediyeler ve menfaatler takmıştır. Lakin bu hediye ve menfaatler dua ve virdlerin okunmasında hakiki gerekçe ve sebep yerine geçerse, yani Allah için değil de maddi ve manevi menfaat için yapılırsa, o zaman dua ve ibadetlerin makbulüyeti ve özelliği kaçar, neticesini göremez.

Niyetimizin içinde duaların maddi menfaati galip ise bu niyet bozuk sayılır ve Allah indinde kabul görmez. Şayet niyetimizde Allah rızası ve hoşnutluğu galip, diğer maddi ve manevi menfaatler ona tabi ise sırf nefsi teşvik ve terviç için maddi ve manevi menfaatler düşünülüyor ise bunda bir sakınca olmaz.

İnsanın mahiyetinde ruh, kalp ve latifelerin dışında heva ve nefis gibi süfli cihazlarda vardır. Ruh ve kalp ancak Allah rızasına teslim olup onun ile mutmain oluri, ama nefis ve heva gibi süfli duygular ancak maddi ve süfli menfaatler ile aldanır ve ona teslim olur.

 Nasıl bir saraya misafir atı ile geldiği zaman, misafir güzel bir odaya davet edilir, atı ise ahıra gönderilir, misafirin hatırı için ata yem verilir. Aynı şekilde insanın mahiyetindeki ruh ve kalp gibi nurani ve latif hissiyatlar misafir mesabesinde iken, nefis ve heva at mesabesindedir. Ruh ve kalp ihlas ile beslenirken nefis ve heva maddi ve manevi hediyeler ile beslenip teşvik olunur.

Meseleye böyle bakabilirsek dua ve ibadetlerin maddi ve manevi menfaatlerini, nefis ve hevanın ikna ve tatmininde böylece kullanabiliriz. Yoksa kalp ve ruh böyle maddi menfaatleri kabul etmez, onun tek tatmin yolu rıza ve ihlastır. Bu ikisi iyi temyiz edilir ise, ibadetlere dair dünyevi ve uhrevi menfaat ve faydaları zihnimizden geçirmemizde bir sakınca olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...