"İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dahi feylesoflar misillü binler ehl-i tahkik, akli ve mantıki bir tarzda..." deniyor. Ehl-i sünnet bazı alimlerin adi bir mümin derecesi verdiği İbn-i Sina'nın Üstadımız tarafından hüccet olarak gösterilmesini nasıl anlamalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbn-i Sina’nın ya da benzer filozofların bütün ahvali batıl ya da zayıf olacak diye bir kaide yok. Bir noktada gayet zayıf iken, başka bir noktada gayet kuvvetli olabilirler. Bu gibi İslam filozofları imanın bazı rükünlerinde gayet basit ve avami kalırlarken, bazı rükünlerde gayet yüksek ve mukni olabilmiştir.

Nitekim nübüvvetin ispatı hususunda bu gibi İslam filozofları akli ve mantıki bir çok deliller serdetmişlerdir. Bir noktada uzman olan kişi, başka noktalarda mukallit kalabilir. Başka noktalardaki taklidi hali uzmanlığına bir zarar vermez...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...