"İbrahim Aleyhisselâm'dan sudûr ile kâinatın zeval ve ölümünü ilan eden na'y-i lâ uhibbu’l âfilîn beni ağlattırdı..." Burada geçen farisî beyitlerin Türkçe okunuş tarzlarını yazılı hale getirebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

نَمِى زِيبَاسْتْ اُفُولْدَه گُمْ شُدَنْ مَحْبُوبْ

“ Ne-mî zîbâ’st ufûlde güm-şoden, mahbûb”

نَمِى اَرْزَدْ غُرُوبْدَه غَيْبْ شُدَنْ مَطْلُوبْ

“ Ne-mî erzed ğurubda ğayb-şoden, matlûb”

نَمِى خَواهَمْ فَنَادَه مَحْوْ شُدَنْ مَقْصُودْ

“ Ne-mî hâhem fenâda mahv şoden, maksûd”

نَمِى خَوانَمْ زَوَالْدَه دَفْنْ شُدَنْ مَعْبُودْ

“ Ne-mî hânem zevâlde defn-şoden, ma’bûd”

عَقْلْ فَرْيَادْ مِى دَارَدْ نِدَاءِ ( لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ )مِى زَنَدْ رُوحَمْ

“ Akl feryâd mî dâred, nidâ-i 'Lâ uhibbu’l âfilîn' mî zened rûhem”

نَمِى خَواهَمْ نَمِى خَوانَمْ نَمِى تَابَمْ فِرَاقِى

“ Ne-mî hâhem, nemî hânem, nemî tâbem firâkî”

نَمِى اَرْزَدْ مَرَاقَه اِينْ زَوَالْ دَرْ پَسْ تَلاَقِى

“ Ne-mî erzed merâka în zevâl der-pes telâkî”

اَزْ آنْ دَرْدِى گِرِينِ ( لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ ) مِى زَنَدْ قَلْبَمْ

“ Ez-ân derdî girîn-i 'Lâ uhibbu’l âfilîn' mî-zened kalbem”

دَرْ اِينْ فَانِى بَقَا خَازِى بَقَا خِيزَدْ فَنَادَنْ

“ Der în fânî bekâ hâzî, bekâ hîzed fenâdan”

فَنَا شُدْ هَمْ فَدَا كُنْ هَمْ عَدَمْ بِينْ كِه اَزْ دُنْيَا بَقَايَه رَاهْ فَنَادَنْ

“ Fenâ şod hem fedâ kon, hem ‘adem-bîn ki, ez-dünyâ bekâya râh fenâdan”

فِكِرْ فِيزَارْ مِى دَارَدْ اَنِينِ (لاَاُحِبُّ اْلآفِلِينَ ) مِى زَنَدْ وِجْدَانْ

“ Fikir, fîzâr mî dâred enîn-i 'Lâ uhibbu’l âfilîn' mî zened vicdân”

بِدَانْ اَىْ نَفْسِ نَادَانَمْ كِه دَرْ هَرْ فَرْدْ اَزْ فَانِى دُو رَاهْ هَسْتْ
بَا بَاقِى دُو سِرِّ جَانِ جَانَانِى

“ Bi-dân ey nefs-i nâ-dânem ki, der her ferd ez fânî dû râh hest bâ Bâkî dû sirr-i cân-ı cânânî”

كِه دَرْ نِعْمَتْهَا اِنْعَامْ هَسْتْ وَ پَسْ آثَارْهَا اَسْمَا بِگِيرْ مَغْزِى وَ مِيزَنْ دَرْ فَنَا آنْ قِشْرِ بِى مَعْنَا

“ Ki der-ni’met-hâ in’âm hest ve pes âsâr-hâ esmâ bi-gîr mağzî ve mî-zen der-fenâ ân kışr-i bî ma’nâ”

بَلِى آثَارْهَا گُويَنْدْ زِاَسْمَا لَفْظِ پُرْ مَعْنَا بِخَانْ مَعْنَا وَ مِيزَنْ دَرْ هَوَا آنْ لَفْظِ بِى سَوْدَا

“ Belî âsar-hâ gûyend zi- esmâ lâfz-ı pür ma’nâ bi-hân ma’nâ ve mî-zen der- hevâ ân lâfz-ı bî-sevdâ”

عَقْلْ فَرْيَادْ مِى دَارَدْ غِيَاثِ ( لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ ) مِيزَنْ اَىْ نَفْسَمْ

“ Akl feryâd mî-dâred ğıyâs-ı 'Lâ uhibbu’l âfilîn' mî-zen ey nefsem”

چِه خُوشْ گُويَدْ اُو شَيْدَا جَامِى عِشْقْ خُوىْ

“ Çi hôş gûyed ô Şeydâ Câmî ‘ışk-hûy”

يَكِى خَواهْ يَكِى خَوانْ يَكِى جُوىْ يَكِى بِينْ يَكِى دَانْ يَكِى گُوىْ

“ Yekî hâh, yekî hân, yekî cûy, yekî bîn, yekî dân, yekî gûy”

نَعَمْ صَدَقْتَ اَىْ جَامِى ٭ هُوَ الْمَطْلُوبُ ٭ هُوَ الْمَحْبُوبُ ٭ هُوَ الْمَقْصُودُ ٭ هُوَ الْمَعْبُودُ
كِه لاَ اِلهَ اِلاَّ هُو بَرَابَرْ مِيزَنَدْ عَالَمْ

“ Ki lâ ilâhe illâ hû berâber mî-zened âlem”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...