"İcad" ve "halk" kelimeleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İcad: Kelime olarak vücuda getirmek, yeniden bir şey meydana getirmek ve yoktan var etmek anlamlarına gelir.

Halk: Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi, yoktan yaratmak ve ibdâ' eylemek demektir. Halk kelimesinin muhtemel üç manası şu şekildedir: Birisi; bir şeyi güzelce ölçüp biçip takdir etmek, diğeri ise; “yoktan var etmek (ibdâ)”, üçüncüsü ise; "var olan bir şeyden başka bir şey ortaya koymak, icad etmek."

İcad ve halk kelimeleri müteradif yani; eş anlamlı gibi duran iki kelimedir. Aralarındaki nüans ise; halk kelimesinin daha geniş ve genel, icad kelimesinin ise; daha dar ve özel olmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...