"İcaz" ve "İ'câz" kavramlarının izahı ve farkları nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İcaz, en kısa ifadesi ile az sözle çok şey anlatma sanatıdır. “İcaz”ın asıl anlamı “sözü kısaltmak”, “itnâb”ınki ise “sözü uzatmak”tır. Bir maksadı sıradan insanların günlük hayatta kullandıkları ifadelere göre daha az sözle ifade etmeye ya da onu ifade için yeterli en öz sözle söylemeye “icaz”, daha çok sözle ifade etmeye de “itnâb” denir.

Sözlükte “gücü yetmemek, yapamamak” anlamındaki acz kökünden türetilen i'câz kelimesi “âciz bırakmak” demektir. Terim olarak genellikle “Kur'an'ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği sebebiyle benzerinin meydana getirilememesi özelliği” diye tanımlanır.

İcaz az sözle çok şey anlatmak anlamına gelen edebi bir sanat iken, İ’câz ise mucizevi hâl (mucize) demektir. Kur’an’ın ayetlerinin icazı, i’câz seviyesine çıkmıştır. Az sözle çok şey anlatma konusunda âyetler mucizevi bir seviyededir. Mucize de bir benzerini yapma konusunda başkalarını âcze düşürecek derecede olağanüstü demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...