İ’câzın vecihlerinden "Âyetlerinde tenakuz, tehalüf, hatâ bulunmaması." ile "Nazım ile nesir arasında, ediplerce gayr-ı malûm bir üslûbu ihtiyar etmesi." maddelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

2. Âyetlerinde tenakuz, tehalüf, hata bulunmaması.

Kur’an'da binlerce ayetler var ve bu ayetler arasında herhangi bir çelişki bir hata bir zıtlık bir tutarsızlık söz konusu değildir. Bir ayette verilen hükme başka bir ayet muhalefet etmez. Bir ayetin onayladığı şeyi başka bir ayet men etmiyor. Binlerce ayet arasındaki bu muazzam senkronize ve uyum mucize seviyesindedir.

Çünkü Kur’an ayetleri yüzlerce birbirinden farklı konuları işliyor, farklı alan ve sahalar hakkında düzenlemeler yapıyor; değişik konular hakkında bilgi ve malumatlar veriyor, kainatın ve insanın yaratılışı gibi. Bütün bu çeşitlilik ve değişik alanlar karmaşa ve çelişkiye sebep iken, Kur’an ayetleri arasında en ufak bir çelişki, paradoks ve karmaşa bulunmuyor.

3. Nazm ile nesir arasında, ediblerce gayr-ı malûm bir üslûbu ihtiyar etmesi.

Kur’an ne düz yazıdır ne de şiirdir. Daha önce insanların ve edebiyatçıların bilmediği bir üslubu kullanıyor. Kur’an metinleri incelendiğinde şiire de benzemiyor düz yazı dediğimiz nesire de benzemiyor. Kur’an yeni, orijinal ve kendine özgür bir üslup kullanıyor.

Nesir duygu, düşünce ve hayallerin dil bilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılması şeklindeki edebi eserdir. Nesir, edebiyatın iki anlatım yolundan biridir, diğeri ise nazımdır. Nesirde aklın kontrolü altında duygu, düşünce ve hayallere yer verilir. Nazımdan daha geç doğmuştur. Düşüncelerin ifadesi için nazımdan çok daha zengin imkanlara sahiptir.

Hikaye, roman, tiyatro, masal, hatırat, makale, sohbet, deneme, gezi yazısı, biyografi gibi edebiyat türlerinde hep nesir kullanılır. Nesrin en küçük birimi tek başına bir anlam ifade eden cümledir. Nesir, kullanılan üslûba göre sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olmak üzere çeşitlere ayrılır.

Nazım, dizelerden oluşan vezinli ve kafiyeli anlatım şekline denir. Kelime olarak "dizmek, ipliğe inci dizmek" anlamlarını taşır. Nazımda sadece anlam değil, seslerin musikisi de önemlidir. Akılda kolay kaldığı için ezberlenmesi istenen bilgilerin çoğu bu yolla ifade edilir. En küçük birim dizedir (mısra). Ayrıca beyit, kıta, bend gibi nazım birimleri de vardır. Şiirler de nazım şeklinde yazılır, ancak her nazım, şiir değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...