Block title
Block content

İçtihat Risalesindeki “Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için.” ifadesini açar mısınız? Yirmi Yedinci Söz'ün telif edilmesinin gayesi bu mudur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haddini aşanlar"ın kimler olduğu bu Risalede özellikleriyle açıklanmıştır. Bu açıdan bir defa bu Risaleyi sadece bu niyetle okumak gerekir.

Örnek olarak sadece bir tanesini verelim:

"Nasılki kışta, fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte, dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapıları açmak, hiçbir cihetle kâr-ı akıl değil. Hem nasılki büyük bir selin hücumunda, tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmağa vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve âdât-ı ecânibin istilâsı anında ve bid'aların kesreti vaktinde ve dalâletin tahrîbatı hengâmında, içtihad namıyla, kasr-ı İslâmiyet'ten yeni kapılar açıp, duvarlarından muharriblerin girmesine vesile olacak delikler açmak, İslâmiyete cinâyettir."(1)

Haddini bilmekle ilgili şöyle bir rivayet var:

طُوبٰى لِمَنْ عَرَفَ حَدَّهُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ طَوْرَهُ Yani, “Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez.”(2)

Demek ki, haddini bilemeyenler olacak, bunlara da ayette geçen ve ülü’l-emr olarak ifade edilen müçtehitler cevap verecektir:

“Eğer o meseleyi Peygambere ve mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi.” (Nisâ, 4/83)

İşte bu Risalenin telif edilmesinin gayesi budur. Allah’ın emrini yerine getirmektir.

Ayrıca, İçtihat Risalesi niyeti halis olan dostlar açısından muazzam ilmi bir ders iken, niyeti ve fikri bozuk olanlar açısından ise, haddinden tecavüz edenin haddini bildirmektir.

Tarihte de bu böyledir; ilmi eserlerin meydana çıkması zıtların çarpışması esasına dayanmaktadır. Küfür, dalalet dine hücum ettikçe, ehl-i imanın ilmiye sınıfı da bu hücuma mukabele etmişler.

Mesela; Mutezile felsefe ve aklı esas alıp dini tahrif etmeye kalkınca, Sünni kelam anlayışı oluşmuş ve ona mukabele etmiş.

Hadislerin içine mevzu ve yalan sözler karıştırılmaya çalışılınca, Buhari ve Müslim gibi sağlam muhaddisler meydana çıkmıştır.

Risale-i Nurlar; bu asırda bu tarz batıl ve dalalet düşünceleri hem bertaraf ediyor, hem de ehl-i imanın inanç ve imanını sağlama alıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz, İçtihad Risalesi.
(2) bk. Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr 3:338; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr 5:71; Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübrâ 4:182.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İçtihad Risalesi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 691 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...