Block title
Block content

"İfadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mânâ bozulur." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

"Beni merak etmeyiniz; ben sizinle beraber bir binada bulunduğumda bahtiyarım, memnun ve mesrurum."

"Şimdi vazifemiz: Bir müdafaa nüshası Isparta'ya gitsin. Mümkünse, hem yeni hurufla, hem makineyle eski huruf yirmi nüsha çıksın. Hattâ oranın müddeiumumuna gösterilsin. Hem bir nüsha avukatımıza bizzat verilsin ve ayrı bir nüsha da müdüre verip tâ onu da dâvâ vekilimize o versin. Hem Ankara makamatına yeni harfle beraber eski harfle, Denizli'de olduğu gibi, gönderilecek. Mümkünse beş nüsha makamata hazırlansın. Çünkü müsadere edilen Nurlar, eski harfle o makamata, hususan Diyanet Riyaseti heyetine gönderilmiş, sonra buraya gelmiş."

"Hem vekilimiz Ahmed Beye haber veriniz ki, müdafaayı makineyle yazdığı vakit sıhhatine pekçok dikkat etsin. Çünkü ifadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mânâ bozulur. Hem buraya gelen iki makine, size müsaade verilmezse geri gitsinler. Hem telâş edip sıkılmayınız, meyus olmayınız."(1)

Buradaki ifadeyi iki şekilde anlamak mümkün. Birincisi, Risale-i Nur'un kelime, cümle ve paragrafları birbiri ile irtibatlı bir bütün gibidir. Bu bütünün bir cüzü ya da parçası ile oynanırsa, bütün ile olan irtibat ve ahenk bozulur, mana tam anlaşılamaz. Sair kitaplarda bu organik yapı ve ilişki tam olmadığı için, bir nokta bir kelime bir cümlenin değiştirilmesi ya da oynanması ile bütünlük bozulmaz...

İkincisi, “Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mânâ bozulur.” Kötü niyetli siyasetçiler, basım hatalarından kaynaklanan yanlış manaları aleyhimize kullanabilir demek istiyor. Bir dönemde medya “Müftünün keçisi çalındı." haberini "Müftü keçi çaldı.” şekline bozmuşlardı ve bunu basım yanlışı gibi lanse etmişlerdi.

(1) bk. Şualar,  On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Şua | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2024 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Üstadımızdan günümüz sadeleştirme çalışmaları yapanlara cevap mahiyetinde...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan

"Hem vekilimiz Ahmed Beye " Ahmed bey hakkındas bilgi verirmisiniz?Bekir berk bey o dönemde varmıdır?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Bahsi geçen ağabey; AHMED HİKMET GÖNEN'dir. Hatıralarını okumak için tıklayınız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Yedinci Rica'da, Ankara kal'asında dört-beş ihtiyarlığın ve hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi demiştim.
Ondört sene evvel Eskişehir Mahkemesi bu kelimeye ilişti.
Ben dedim; saltanatın vefatı değil, belki hilafet saltanatının vefatı demişim.
Siz bir "nun"u okumadınız.
Sonra sustular.

(Ondördüncü Şua/Son Posta Gazetesine yazdıranların iltibasları)
Şualar(RNK) - 432

Bu kısım üstadın yukarıdaki ifadelerine güzel bir örnektir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...