“İhbar-ı gayb nevinden mucizâne hem elektriğe, hem Risalei'n-Nur'a işaret ettiği gibi, ikisinin zuhurlarına ve zaman-ı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilâf-ı âdet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor.” İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misâli, bir lâmba yuvası gibidir ki, onda bir kandil vardır. Kandil de cam fânus içindedir. Cam fânus ise, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki, ne doğuya ne de batıya âit olmayan mübârek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı, kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek kabiliyettedir. O nûr üstüne nûrdur. Allah dilediğini nûruna kavuşturur. İnsanlara Allah böyle misaller verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir." (Nur, 24/35)

Malum olduğu üzere, ayetin zahir ve malum manasından başka, çok işari ve remzi manaları da vardır. İlimde derin ve sağlam olan alimler, ilmin ince ve latif prensipleri ile bu işaret ve remizleri ayetin belagat kıvrımlarından çıkarıp, insanların nazarına takdim ediyorlar. Ayetin basit ve kısa mealinde o incelik ve işaretler görünmez. Ancak orjinal ifadesinde o işaretler ve remizler bulunurlar. Üstad, ince ve latif nazarı ile bu ayetten bize elektriğe ve Risale-i Nur'a bakan işaretleri takdim ediyor.

Elektrik, odunsuz ve yakıtsız bir şekilde, nasıl maddi alemi aydınlatıyor ise, Risale-i Nur da medrese ve tekke meşakkati çekmeden, bu zamanda elektrik gibi manevi alemi aydınlatıyor. Aşağı yukarı elektriğin ilk çıkışı ile Risale-i Nurların ilk çıkışı aynı dönemde oluyor. Elektrik ve lambanın gelişimi ile Risale-i Nur gibi bir manevi lambanın gelişimi, kısa zamanda ve harika bir şekilde oluyor. İnsanlığın gündemine giren bu iki önemli olaya, elbette işaret ve remizde bulunması, Nur suresinin belagatının şanındandır. Üstad da bu işaret ve remizi, ebced ve cifir ilminin vasıtası ile bize izhar edip ilan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...