İHKAK-I HAK

Adaletin iki temeli vardır. Birincisi, ihkak-ı hak, yâni her yaratığa, her hayat sahibine kendisine lazım olan maddî ve manevî cihazatın eksiksiz ve en güzel bir surette verilmesidir. Tıp’tan Jeoloji’ye, Astronomi’den Biyoloji’ye kadar yazılan bütün eserler, bir bakıma bu hakikatin tefsiridir.

Adaletin diğer yönü ise, zâlimlerin cezalandırılması, her ferdin lâyık olduğu mükâfatını yahut cezasını görmesidir. Adaletin bu yönü, daha çok, ahirette tahakkuk edecektir.

Bak: Adalet

Yükleniyor...