Block title
Block content

İhlas Risalesi'nde "Her nefis ölümü tadıcıdır." ve “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” ayetlerinin seçilmiş olmasının hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyâya ve dünyaya sevk eden tûl-i emel olduğu gibi, riyâdan nefret veren ve ihlâsı kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani, ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülâhaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat, Kur’ân-ı Hakîmin اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ  *  كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤئِقَةُ الْمَوْتِ gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklarında esas tutmuşlar; tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler."

"Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip, düşüne düşüne, nefs-i emmâre o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup, uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevâidi pek çoktur. Hadiste  اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ (ev kemâ kàl) yani, 'Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.' diye bu rabıtayı ders veriyor."(1)

“Her nefis ölümü tadıcıdır.” (Âl-i İmrân, 3/185).  

 “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”(Zümer, 39/30).

Bu iki ayet ölümü hatırlatıyor. İhlası kazanmanın en önemli ve tesirli yolu da ölümle sürekli bağlantı içinde yaşamaktır. Yani ayetler ölüm dolayısı ile de ihlasa sebebiyet verdiği için burada zikredilmektedir.

Allah’ın "Habibim" dediği İki Cihan Sevreri olan Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) dahi ölümü tadıp ondan kendini kurtaramamış ise, ölüm herkesin tadacağı çok dehşetli ve hakiki bir realitedir, denilmek isteniyor.

Birinci ayet ölümün şümulüne, ikinci ayet ise imtiyazsız olduğuna işaret ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...