İhlas Risalesi'ndeki "Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak." kısmını hakikate tatbik edersek; mesleğimiz itibariyle nasıl izah edersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır."

"Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa'ye şevkini kırıp atâlete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akîm bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak."(1)

Yani bir cemaat kendi içinde samimi bir hissiyat ve duygu ile hareket edemez, birbiri ile didişir, birbirini tenkit edip uyum halinde hareket edemez hale gelirse, Allah bu cemaate rahmet nazarı ile bakmaz, yardım elini bu cemaat üzerinden çeker demektir. "Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak." cümlesi de bu manaya işaret ediyor.

Yani bir vücudun azaları gibi uyum ve senkronize içinde hareket edemeyen cemaat ya da tarikatlar, hem manen hem de maddeten başarıya ulaşamazlar ve zaman içinde de eriyip yok olup giderler.

Öyle ise, her bir Nur talebesi, cemaat içinde hareket ederken ihlaslı ve uyumlu olmakla mükelleftir. Şayet ihlaslı ve uyumlu olmazsa, Nur gemisinin batmasına sebebiyet verebilir. Her Nur talebesi bu duygu ve düşünce ile hareket etse, o zaman Allah’ın rahmet ve yardımı daima Nur talebelerinin üzerinde olur. Bu husus diğer cemaatler içinde geçerli ve İslam alemi içinde geçerlidir. Müslümanlar birbiri içinde ihlas ve uyum içinde olsalar, o zaman dünyaya adalet ve şefkati dağıtırlar.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Çok güzel izah edilmiş. İnşallah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...