İhtar’da geçen "melekût" tabiri çok yerlerde "her şeyin içi" anlamında kullanılıyor. "Dış ve iç" tabirleri ise nisbî kavramlardır. Melekûttan maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekût, lügat manasıyla “mülkün mübalağa sığası, yani tam ve geniş mülk” demektir. Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirinde de bu nokta ifade edildikten sonra, melekûta “tam bir hakimiyetle saltanatın esrar-ı idaresi” şeklinde mana verilmiştir.

Nurlarda “her şeyin dışına mülk, içine de melekût denildiği” kaydedilir. Bu manada da yine mübalağa kast edilmektedir. Bir şeyin içine malik olmak, dışına da malik olmayı gerektirir. İnsanın bedenine mülk, ruhuna melekût dersek, ruh kimin mülkü ise ve kimin hâkimiyeti altında ise o ruhun hanesi olan beden de onun mülküdür.

Melekût kelimesi “hikmet ve sır” manasında da kullanılmaktadır. Meselâ, hastalıkların mülk ciheti elem ve ızdırap iken, iç yüzü günahlara kefaret olması ve insanın manevî derecesini artırmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...