"İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hattâ hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hâcet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsiz." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çoğu zaman olduğu gibi, burada da “nazar” kelimesi “akıl” manasında kullanılmıştır. İkinci cümlede hayalden söz edilmesi de bunu göstermektedir.

Midesinin ihtiyacı yeryüzündeki bütün gıdalar olduğu gibi gözün ihtiyacı, başta güneş olmak üzere, bütün ışık kaynaklarıdır. Aynı şekilde, insan aklının ihtiyacı da bu âlemde gizli olan hikmetleri araştırmak ve bu varlık aleminden nasıl faydalanacağını düşünmek, bunun yollarını arayıp bulmaktır.

İnsan neyi hayal ediyorsa onu elde etmek istiyor demektir, bu ise bir ihtiyacın ifadesidir. İnsan, elinde olmayan şeye kavuşmak için fikir yorar, yahut onu hayal eder. Elde bulunmayan şeyler sonsuz olduğu için, ihtiyaç da sonsuz demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...