"İhtiyar kadınlara ve genç kızlara bir ihtar" başlıklı yazıda Üstadımızın bekar kalmaya bir teşviki mi var? Bu duruma göre, o halde -bugünkü şartlarda- dindar kızların büyük bir kısmının bekar kalması gerekmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insanın kiminle evlendiği, sadece bu dünya saadetini değil ebedi saadeti de ilgilendiren hayati bir meseledir. Evlendiği kimse sefih ve farzlara dikkat etmeyen birisi ise, hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı büyük bir risk içinde demektir. Dünyaya ait en küçük bir risk ve zararı değerlendirmek ve ona karşı önlem almak makul ve realite olarak kabul edilirken, ahirete bakan büyük bir riski önemsememek makul addedilemez.

Dindar bir bayanın evleneceği kocanın kendi gibi dindar olması, hem dünya açısından hem de ahiret açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu yüzden acele edip evde kalırım korkusu ile rasgele evlenmemesi gerekir. Üstad Hazretlerinin bu ihtar ve ikazı ağır değil, bilakis tehlikenin büyüklüğüne uygun, yerinde bir ikazdır.

Üstad Hazretleri hanımlara evlenmeyin derken, dindarlık noktasında size denk birini bulamadığınız zaman, geçim derdinden korkup ahlaksız ve serserilere varmak yerine, bekar kalmak sizin için daha hayırlıdır diyor. Mutlak olarak bekar kalın demiyor. Sadece dünya rahatını düşünerek, serseri ve ahlaksız erkeklere varmayın diyor. Din ve diyanet noktasında denk bir erkek bulduğunda neden evlenmesin, evlenmesi gayet doğal ve gereklidir ki, Üstad da bu durumda evlenin diyor.

Evlenmek insanlık için fıtri ve umumi bir yoldur. Bunun aksini savunup bütün insanları bekar kalmaya davet etmek hem fıtrata hem de İslam’a zıt bir yaklaşımdır. Onun için asıl ve doğru olan aile kurmaktır.

İmam-ı Gazalî’nin Huzeyfe’den ve Ebû Umame’den (ra) rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

"Hicri ikinci asırdan sonra insanların en hayırlısı geçim derdi az ve çoluk çocuğu olmayan kimsedir."

Yine İmam-ı Gazalî’nin Ebû Hüreyre’den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm):

"Bir zaman gelecek; kişinin helâki karısının, anne ve babasının ve çocuklarının elinde olacak. Çünkü bunlar onu fakirlikle ayıplarlar. Ve gücünün yetmediği şeyleri kendisinden isterler. Adam da bu sebeple tehlikeli işlere girer. Böylece dini gider, kendisi de helâk olur buyuruyor."(1)

Yukarıda, İmam Gazali’nin İyha adlı eserinde geçen bu hadisler sahih hadislerdir.

Bu hadislerde, Peygamber Efendimiz (asm) umumi olarak herkesi evlenmemeye teşvik etmiyor. Bu dönemlerde insanların çoğu geçim belası yüzünden haramlara ve dünyaya dalacağını haber veriyor. Burada, hadisler hayatın bir takım realitelerine işaret ediyor ve belalara karşı bizi tedbirli olmaya davet ediyor. Onun için biz de tedbir olarak evlenirken dindar, şuurlu ve kanaatkar bir eşle evlenmeliyiz, yoksa çok sıkıntı ve haramlara girme riski vardır.

Üstad'ın açıklamalarını, yukarıdaki hadisleri izahı şeklinde kabul edebiliriz.

(1) bk. İhya, II/66.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...