Block title
Block content

İhtiyarlar Risalesi'nde başta yirmi altı rica var deniliyor; ancak on altı rica yazılıyor, diğerleri nerede, bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Başlangıçta yirmi altı rica şeklinde niyet edilmiş; ama on altı rica olarak telif edilmiştir. Bunun birçok manevi sebebi olabilir. Lakin bu Lem'a’nın telif ve tekmili hakkında, Üstad Hazretleri On Beşinci Rica'nın başında şöyle bir haşiye düşmüştür:

"Nurun telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu On Beşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı."(1)

Bu haşiyeden anlaşılan manaya göre; kalan on ricayı daha sonra bir Nur talebesi telif ve tekmil edecek, On Beşinci Rica da bu Nur talebesine kaynak ve mehaz olacak inşallah.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Beşinci Rica, HAŞİYE.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...