II. Abdülhamid Han'ın Bediüzzaman Said Nursi'yi hapse attırdığı bilgisi doğru mudur? II. Abdülhamid Han neden böyle bir şey yapmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kırk sene evvel ehl-i siyaset, bana bir cinnet-i muvakkate isnadıyla tımarhaneye sevkettiler. Ben onlara dedim: Sizin akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum, o çeşit akıldan istifa ediyorum."(1)

Said Nursi ile cennet mekan Abdülhamid Han arasında şahsi bir durum yoktur. Said Nursi Hazretleri Osmanlının yenilenip, hasta halinden kurtulması için proje üretip, bunu teklif etmiştir.

Maalesef o zamanın Osmanlı bürokrasisi Said Nursi Hazretlerini anlamadığı için, onu bir takım siyasi oyunlarla tımarhaneye atmışlardır. Üstad'ı tımarhaneye attıranlar Osmanlının köhne bürokrat zihniyetidir. Aynı zihniyet, Abdülhamit Han’ı da tahtan indirmişlerdir.

Muhtemelen Abdülhamid Han, farkında olmadan Üstadı tımarhaneye attırmış olmalı ki, Üstadımız bu ifadeyi kullanıyor:

“Nihayet rakiplerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Hamid'in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim.” (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şuâ.

(2) bk. age., On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...