Block title
Block content

"İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır:.." cümlesini izah eder misiniz, "iki harf"ten maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir."(1) 

Bu iki harften birisi, Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret.” Yani dostlarına karşı mürüvvetli davranmaktır. Mürüvvet, kelime olarak insaniyet, insanlığa uygun olan şeyi yapmak, güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak, mertlik, yiğitlik gibi manalara geliyor.

İkinci harf ise, Düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.” Yani düşmanlarına karşı barış içinde olmaktır. Husumet ve kinciliği bırakıp, düşman da olsa insanlarla barış içinde yaşamak gerekir.

Özetle, iki cihanda da mutlu olmanın yolu; dost ve kardeşlerine mürüvvetli ve vefalı olmak ve insanlar ile sürekli barışık yaşamaktır. Üstad Hazretleri yukarıdaki beyti bu şekilde tefsir ediyor. İki harften maksat bu iki prensiptir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4698 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...