"İki hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine çıkar..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, gereken izahı zaten konunun devamında yapıyor...

İstasyon burada kabre işaret ediyor. Bahtiyar hizmetkâr ise, başta namaz olmak üzere ibadetlerini şevkle yapan dindar insanları temsil ediyor. Sermaye ise insana verilen ömürdür. İnsan bu ömür sermayesini Rabbinin emirleri doğrultusunda ve rıza çizgisinde kullanır, ibadetlerle nurlandırırsa, sermayesi birden bine çıkar.

Mesela, kişi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadet ile geçirirse, seksen küsur yıl ibadet yapmış gibi olur. Ama ibadetleri terk edip günah ve heva yolunda giderse, ona verilen ömür sermayesini boşuna tüketmiş olur ki, bunun da hesabı çok çetin olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...