"İki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde..." Kainatın büyüklüğünü ifade eden bu ifadeyi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“... Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece sür’atli yüz binler ecram-ı semâviyeyi direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhad çabuk ve beraber gezdiren; yağsız, söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lâmbaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilâl çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi, hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlûkları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda, aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikke-i fıtrat ve aynı surette, beraber, noksansız tasarruf eden ve...”(1)

ifadesinde asıl verilmek istenen mana; kainatın ve özellikle sema aleminin büyüklük ve azametidir. Kainatın ilk yaratılmasından bu yana, sürekli büyüyerek genişlemesi ve sayısız galaksi ve yıldızların kusursuz ve hatasız bir şekilde çekip çevrilmesi ve tedbir edilmesi, hakikaten insanın aklını hayretler içinde bırakacak bir büyüklük ve azamet içindedir.

Üstad'ın "iki kutbun dairesindeki rakamlar" tabirinden, asıl olarak - sonsuzdan + sonsuza uzanan bir hesap aralığına bile sığmayan bir genişlikten bahsedilmektedir. Yani kainatın ve ötesinde bulunan hılkat (yaratılmış varlık) aleminin yani kürsi ile arşı da kattığımızda genişliği o kadar çoktur ki beşeri aklımızın alabileceği ne kadar sayı varsa, bunlardan daha geniş olduğunu ilan eder.

Ayrıca kainatın iki kutbu, yani başı ve sonu da anlaşılabilir. Yani biz, dünyanın iki kutbu arasına rakamlar yazsak, yine kainattaki atom ve galaksilerin sayısını bulamayız diyerek, Allah’ın haşmet ve azametine atıfta bulunuyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...