"İki neviden doğan nevi, alelekser ya akîmdir veya nesli inkıtaa uğrar, tenasül ile bir silsilenin başı olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ve keza ilm-ül hayvanat ve ilm-ün nebatatta isbat edildiği gibi, enva'ın sayısı ikiyüz binden ziyadedir. Bu nev'ler için birer âdem ve birer evvel-baba lâzımdır. Bu evvel-babaların ve âdemlerin daire-i vücubda olmayıp ancak mümkinattan olduklarına nazaran, behemehal vasıtasız kudret-i İlahiyeden vücuda geldikleri zarurîdir. Çünki bu nev'lerin teselsülü, yani sonsuz uzanıp gitmeleri bâtıldır. Ve bazı nev'lerin başka nev'lerden husule gelmeleri tevehhümü de bâtıldır. Çünki iki nev'den doğan nev', alel'ekser ya akîmdir veya nesli inkıtaa uğrar. Tenasül ile bir silsilenin başı olamaz.

Hülâsa: Beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebdei en başta bir babada kesildiği gibi, en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir.

Türler birbirinden doğmazlar hepsinin çıkış noktası bir anne ve babaya dayanır. İnsan türü nasıl Adem (as) ve Havva annemizle başlamış ise diğer türlerinde kendine özgü bir anne ve babası vardır ve yoktan var edilmişlerdir ve türlerde bu ilk anne ve babadan türeyip gelmişlerdir.

Mesela kaz türü ile tavuk türü birleştiğinde ördek türü meydana çıkmaz. Üreme yolu ile türler oluşmuyor her türün ilk çıkış noktası bir Adem ve Havva ile yani bir ana ve baba ile mümkün olabilir.

Mesela at ile eşek birleştiğinde katır meydana gelir ama katırın soyu akim kalır yani katır diye yeni bir tür meydana gelip devam etmez. Katır kısırdır üreyemez, döl vermez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Pitbull denilen köpek türü, kedi ile köpeğin çiftleştirilmesinden oluşturuluyor ve soyu devam ediyor, nasıl anlamak lazım?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Yaptığımız tahkikat neticesinde; kedi ile köpeğin çiftleşmesi ve bundan doğan türün devam etmesine ulaşmadık. Bilim dünyasında da böyle bir şey bilinmiyor gibi duruyor. Şayet aksini ispat edecek bir bilgi ve belge varsa, ona göre bir değerlendirme yapılabilir.

Ayrıca Üstad'ın ifadelerinde "alalekser" tabiri geçiyor; yani çoğunlukla/genellikle hüküm böyle demektir. Bazı istisnaların bulunması hükmü bozmaz.

"Pitbullar 19.yy da İngiltere de geliştirildi. İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde Bulldog ve çeşitli terrierlerin çiftleştirilmesiyle elde edildi. Daha sonra Amerikalı köpek meraklıları tarafından Amerika'ya götürülerek bir miktar da orda geliştirildi. Amerikan Köpek Kulübü tarafından “American Staffordshira”, İngiliz Köpek Kulübü tarafından ise “Amerikan Pitbull Terrier” olarak 2 grup olarak sınıflandırılmışlardır."(1)

(1) İnternetveteriner, isimli bir veteriner sitesinden alınmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...