Block title
Block content

"İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemâl-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle,.." İzah eder misiniz, ağaçların ve nebatatın muhasebesi ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Görmüyor musun ki, koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahâif-i a'mâli ve teşkilâtının kanunları ve suretlerinin timsalleri, mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde, sahife-i amellerini neşredip, kemâl-i intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle, Hafîziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor..."(1)

Bir incir çekirdeğini düşünelim. Bu çekirdek ekildikten sonra büyüyüp ağaç oluyor. Çekirdeğin içindeki bütün program ve mukadderat ağaç olmak ile hayata geçmiş oluyor. Sonra ağacın meyvesindeki yeni bir çekirdek o ağacın eski program ve hayat özetini içinde topluyor. Bir sonraki bahar mevsiminde o çekirdek misli olan sabık çekirdeğin bir cihetle hem nesli hem de amel defteri niteliğinde oluyor.

İkinci çekirdeğin ikinci baharda açması, bir cihetle eski çekirdeğin amel defterinin hesap için açılmış bir prototipi gibidir. Beynimizdeki küçük bir et parçası olan hafıza bizim bütün amellerimizi depoluyor. Ta ki muhasebe için ahiret aleminde açılıp yayılsın. Bitkilerin çekirdeklerindeki bu hal de insanın şu haline somut bir örnek teşkil ediyor.

Her bahar bir önceki baharın hem nesli hem de hesap özeti gibidir. 

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...