Block title
Block content

"İkinci cihette, nimetin zevali ölüm değildir ki, ruhu kalsın. Ruhu da söner, ancak dumanı kalır. Musibetlerin ise, zevâlinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevâlinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır." cümlelerinin izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sual konusu cümlenin daha iyi anlaşılması, geçtiği konunun bir bütün olarak anlaşılmasına bağlıdır. Cümleyi biraz geriden almak icab eder. Burada işlenen konu niyyet'tir. Eşya ve hadiselere farklı bakışımız, bizleri farklı sonuçlara götürür. Dünyadaki nimet ve lezzetlere nasıl ve ne şekilde bakılır. Ve bu bakış açılarının neticeleri nelerdir. İşte aşağıda bunun izahı yapılmaktadır.


"Ve keza, dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır:

Bir cihette, o nimetlerin bir Mün'im tarafından verildiği düşünülür. Ve nazar, o lezzetten in'am edene döner, Onu düşünür. Mün'imi düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir.

İkinci cihet, nimeti görür görmez nazarını ona hasrederek, o nimeti ganimet telâkki ederek minnetsiz yer.

Halbuki, birinci cihette lezzet, zevalle zâil olsa bile ruhu bâkidir. Çünkü Mün'imi düşünür. Mün'im ise merhametlidir. "Daima bu nimetleri bana verir" diye ümitvâr olur.

İkinci cihette, nimetin zevali ölüm değildir ki, ruhu kalsın. Ruhu da söner, ancak dumanı kalır. Musibetlerin ise, zevâlinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevâlinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır."
(1)

Allah hesabına nimetlere bakılınca; gerçek yokluk yoktur. Suri ve muakkat bir yokluk vardır. Zira varlığın kaynağı Allah'tır. O varsa her şey vardır.

İkinci cihette bakılınca, nimet ölmüyor, belki tamamen yok oluyor. Geride, yokluğun verdiği elem ve kederler kalıyor. Zira zeval-i lezzet, elemdir. Münimi kabul etmediği için, onu düşünmenin lezzetinden de mahrum kalıyor. Musibetlere Allah hesabına bakılırsa, elemi, bir zaman sonra gider, yerine lezzeti kalır. Zira zeval-i elem, lezzettir..

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Katre | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4366 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...