Block title
Block content

"İkinci ihtimale nazaran, Cenab-ı Hakkın, imanın rükünleri içinde kutup sayılan bu iki rüknü tahsis etmesi, onların kuvvetle iddia ettikleri iman, dine İmân olmadığına işarettir. Çünkü bu..." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci ihtimale göre, onların erkân-ı imaniyeden yalnız bu iki rüknü izhar etmeleri, rükünlerin en mühimlerini izhar etmekle sadakatlerini göstermeye işarettir. Ve aynı zamanda, onlardan en ziyade kabule şayan, zûumlarınca bu iki rükündür."

"İkinci ihtimale nazaran, Cenab-ı Hakkın, imanın rükünleri içinde kutup sayılan bu iki rüknü tahsis etmesi, onların kuvvetle iddia ettikleri iman, dine iman olmadığına işarettir. Çünkü bu iki rüknün de muktezasına amel ve itikad etmemişlerdir. “Be” nin tekrarı, her iki rükne olan imanın bir cihetten olmadığına işarettir. Çünkü, Allah'a iman, Allah'ın vücud ve vahdetine imandır. Yevm-i âhirete iman ise, o günün hak olduğuna ve muhakkak geleceğine imandır."(1)

Ehl-i kitap olan Hristiyan ve Yahudiler, iman daveti yapıldığında onlar, zaten biz evvelden beri iman ehliyiz, diyerek İslam’ın davetine yüz çeviriyorlar. Yeniden iman etmeyi gerek görmüyorlar. Halbuki onların imanı hakiki bir iman değildir. Onların imanında çok hata ve arızalar olup, İslam’daki hakiki imana karşılık gelmiyor. İslam’ın gönderilme amacı da bu hata ve arızaları düzeltip hakiki imanı gönüllere inşa etmektir. Yoksa tahrife uğramış İncil ve Tevrat bu vazifeyi ifa etmekten çok uzaktır.

Özet olarak, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte Allah’a ve ahirete iman esaslarının içi boş, manası gitmiş, lafzı kalmış bir durumdadır. Bu yüzden onların imanı boş bir iddiadan ibaret olup, rızay-ı İlahiye karin değildir. 

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 8. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...