Block title
Block content

"İkinci kısım ise, en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah’ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir..." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci kısım olan muhabbet; evvela Allah'ı sever ve ondan dolayı da mahlukatı sever, bu yol daha selametli bir yoldur.

Yukarıda yer alan ve tarifi yapılan ikinci yol olan muhabbet ise risklidir, denmektedir. Zira kesretten vahdete giden bir yol takip edilmektedir. Halbuki, birinci yolda vahdetten kesrete doğru bir yol takip ediliyordu.

Bütün sebeplerden Allah'a doğru yollar açmak elbette ki kolay değildir. Her kimden gelirse gelsin, bütün iyilikleri ve ihsanları, her kimde bulunursa bulunsun, bütün güzellik ve kemâlâtı sebepler perdesini yırtarak, bütün bunlar Allah'tandır demek, şüphesiz ki kolay değildir. Sebebe takılma ve neticeleri sebepten bilmek gibi bir  risk ve tehlike her zaman için söz konusudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...