Block title
Block content

İkinci Söz; Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas ve Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Nokta, İkinci Mebhas'ın hülasası mıdır? Bu mevzuda haricen nerelere başvurulmalı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Söz; genel hatları ile iman edenlerle ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırmadır ki; Risale-i Nurların ekser eczaları bu minval üzeredir. İkinci Söz aynı zamanda cennet hayatını, insan bu dünyada yaşamaya başlayabilir mi sorusunun da cevabıdır.

"İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:.."(1) 

Mümin, her şeyi güzele ve imana uygun bir şekilde yorumladığı için, onun nazarında her şey güzel ve talihli oluyor. Kafir  ise her şeyi kötüye ve inkara uygun bir şekilde yorduğu ve olaylara öylece baktığı için, onun aleminde her şey kötü ve talihsiz oluyor. Bu mana İkinci Söz'ün özüdür ve Risale-i Nurların çok yerleri ile ilişkilendirilebilir.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz

Risalede geçen ilgili yerleri okumak için tıklayınız:

Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas

Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Nokta, İkinci Mebhas

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...