Block title
Block content

İkinci Söz'de, "Zira nihayet derecede adil, merhemetkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşvik bir melikin memleketi..." deniyor. Neden özellikle bu sıfatlara vurgu yapılıyor; Külliyat'ta bu sıfatları açıklayan yer var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz."(1)

Burada konu bütünlüğüne uygun sıfatlar tercih ediliyor. İnsanın kalben ve ruhen rahat edip huzur bulması ancak zikredilen sıfatların tam tecelli ve tezahür etmesi ile mümkündür. Yani bir memlekette idare sağlam, idareci de adil ve merhametli ise, o memleketin vatandaşı orada kalp huzuru ile yaşar demektir. Burada asıl mevzu bu olduğu için bu mevzua uygun sıfatlar tercih ediliyor.

Aynı şekilde kainat bir memleket, Allah bu memleketin Meliki; adalet ve merhamet ise bu memleketin sağlam bir düzenidir. İman ile bunu fark edenler huzur ve sükunet bulurken gaflet, küfür gibi perdelerden dolayı bu sıfatları göremeyenler ise, dalalet ve hüzün içinde yaşarlar ve kendi karanlıkları içinde boğulurlar.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...