İkinci Söz'ün başında,"O muttakiler ki gayba inanırlar" ayeti var ki, gayba imandan bahsediyor. İkinci Söz'de ise, imanın ne kadar büyük bir emniyet ve selamet olduğu anlatılıyor. Bağlantı kuramadım; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tefsir, lafzî ve işarî olmak üzere iki kısımdır. Lafzî tefsirde, ayetin lafzî şekli ve mânaları nazara verilir. İşarî tefsirlerde ise, âyetlerin herkes tarafından anlaşılamayan derin ve ince mânaları nazara verilir. Bu sebeple işarî tefsirlerin lâtif tespitleri ayetin zahirinden kopukmuş gibi anlaşılır. Ama münasebet lâtif ve nuranî bir şekilde mevcuttur.

"O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve Onun bildirdiklerine iman ederler." (Bakara, 2/3)

İkinci Söz'de, özet olarak inananların ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırma yapılıyor. Daha cennete gitmeden, dünyada iken cennet hayatının yaşanabilmesinin gayba imanla mümkün olduğu nazara veriliyor.

Aynı şekilde İkinci Söz'de en zâhir ve öne çıkan mâna, gayba imanın insan hayatındaki tesiri ve insana bahşettiği saadettir. Dolayısıyla baştaki ayet ile İkinci Söz arasında sıkı bir münasebet vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...